Bijzondere avond 05 november 2019 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Raadsacademie: de rekenkamercommissie

  Op donderdag 11 juli is tijdens de raadsvergadering een volledig nieuwe rekenkamercommissie geïnstalleerd. De nieuwe rekenkamercommissie is inmiddels gestart met haar werkzaamheden. Zij informeert de raad graag over het werk van de rekenkamer en de onderzoeken die nu op de rol staan. Daarom nodigen we u uit voor een raadsacademie-avond over de rekenkamercommissie op dinsdag 5 november.

  Programma
  Alle raadsleden, fractieassistenten en het college van burgemeester en wethouders, zijn om 20:00 van harte welkom in de raadszaal voor deze bijeenkomst. De avond zal geleid worden door voorzitter Steven Dijk, die de raad op interactieve wijze kennis zal laten maken met de rekenkamercommissie en haar werkzaamheden. De avond zal als volgt verlopen:

  20.00 Opening en introductie
  20.10 Introductie ‘Wat is een rekenkamer?’
  21.00 Onderzoek naar ‘Verbonden Partijen’
  21.15 Onderzoek naar ‘Zorgcowboys’
  21.30 Onderzoek naar ‘Duurzaam inkopen’
  21.45 Afsluiting

  Over de rekenkamercommissie
  De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe, onafhankelijke leden: Steven Dijk (tevens voorzitter), Yermo Wever en Wiebe Blok. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris/onderzoeker, Liesje Wanders. De rekenkamercommissie heeft als belangrijkste taken:

  - Het volgen van openbaar bestuur;
  - Het kiezen van onderzoeksonderwerpen, formuleren van de vraagstelling en het opstellen van een conceptonderzoeksopzet;
  - Het selecteren, begeleiden en aansturen van onderzoekers/onderzoeksbureaus;
  - Het beoordelen en vaststellen van (concept)onderzoeksrapporten;
  - Het vertalen van de onderzoeksresultaten naar bruikbare aanbevelingen voor de gemeenteraad.

  Voor meer informatie over de rekenkamercommissie, zie https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/over-de-rekenkamercommissie/.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)