Bijzondere avond 21 juni 2018 20:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • laden...
  • Toelichting verzoek vanuit het college:

    Op 1 januari zijn we begonnen met de pilot gebiedsgericht werken in Harmelen en Molenvliet. Vanaf het begin is er veel aandacht besteed aan de resultaten van de pilot: wat moet het gebiedsgericht werken gaan opleveren? We hebben u daar in een RIB over geïnformeerd.

    Om te bepalen wat het resultaat van een pilot is, moet eerst de uitgangssituatie goed worden omschreven: hoe staat het er nu voor met de samenwerking in het gebied? Wordt er nu in samenhang gewerkt? Waar gaat het goed en op welke punten worden tekortkomingen ervaren? De afgelopen weken is hard gewerkt aan een zogenaamde ‘nulmeting’, die de situatie van voor de pilot goed omschrijft. Donderdag 21 juni willen we hierover kort met raadsleden in gesprek, als belangrijke belanghebbende. Daartoe willen we de fracties vragen elk hun woordvoerder gebiedsgericht werken deel te laten nemen.

    Het gesprek zal gaan over de vijf speerpunten van de pilot. Wat vindt u van de huidige situatie met betrekking tot deze punten? Dit gesprek zal bijdragen aan de laatste fase van de nulmeting van gebiedsgericht werken en het kan voor ons bijdragen aan de uitwerking van de actiepunten voor de komende periode. Ter voorbereiding hebben we de relevante RIB’s over gebiedsgericht werken bijgevoegd.
    laden...