VergaderingVergadering van Begrotingscommissie
Datum: 16-10-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Florian Bos
Griffier: Onno Vliegenthart
20.00 0
20.45 1
20.55 0
21.40 1
22.40 0
Algemene bijlage
concept besluitenlijst begrotingscommissie 16 oktober 2019 (pdf, 240 kB)
raadsvoorstel (19r.00732) programmabegroting 2020-2023 (pdf, 126.5 kB)
programmabegroting 2020-2023 (pdf, 2.6 MB)
bijlage bij beantwoording technische vragen - staat van activa 2020-2023 (pdf, 614.2 kB)
beantwoording technische vragen begroting 2020-2023 (pdf, 421.2 kB)