Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Begrotingscommissie
Datum: 11-10-2017 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
2. Raadsvoorstel Programmabegroting 2018-2021 (17R.00765) (pdf, 576.8 kB)
1. Programmabegroting 2018-2021 (pdf, 1.5 MB)
3. Bijlage programma 3 (scenario's Sociaal Domein) (pdf, 194.4 kB)
4. Beantwoording technische vragen d.d. 10 oktober 2017 (pdf, 1.2 MB)
5. beantwoording technische vragen inclusief memo arbeidstoeleiding en participatie d.d. 11 oktober 2017 (pdf, 369.9 kB)
2017.10.11 besluitenlijst begrotingscommissie (pdf, 358.1 kB)