VergaderingVergadering van Begrotingscommissie
Datum: 12-10-2016 20:00:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Raadsvoorstel (16R.00581) programmabegroting 2017-2020 (pdf, 1.96 MB)
Toelichting op investering: Rib (16R.00564) Reconstructie De Kanis (pdf, 10.74 MB)
Toelichting op 2.6.3.1: Rib (16R.00390) Achtergrondinformatie crematorium op begraafplaats Rijnhof (pdf, 3.21 MB)
Beantwoording technische vragen begroting 2017-2020 (10 oktober 2016) (pdf, 407.45 KB)
Erratalijst programmabegroting 2017-2020 (pdf, 395.33 KB)
Toelichting op 4.4.2.1: Rib (16R.00570) Opstellen proces langetermijnstrategie klimaatneutraal 2030 (pdf, 553.2 KB)
Toelichting op 1.5: Rib (16r.00590) stand van zaken organisatieontwikkeling en concept organisatievisie 2020 (pdf, 8.7 MB)
Beantwoording technische vragen begroting 2017-2020 (12 oktober 2016) (pdf, 89.88 KB)
-- Concept besluitenlijst begrotingscommissie 12 oktober 2016 -- (pdf, 81.45 KB)
-- Concept besluitenlijst begrotingscommissie 13 oktober 2016 -- (pdf, 141.31 KB)
4. Beantwoording technische vragen programmabegroting 2018-2021 (pdf, 1.18 MB)