Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Begrotingscommissie
Datum: 12-10-2016 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Raadsvoorstel (16R.00581) programmabegroting 2017-2020 (pdf, 2 MB)
Toelichting op investering: Rib (16R.00564) Reconstructie De Kanis (pdf, 10.7 MB)
Toelichting op 2.6.3.1: Rib (16R.00390) Achtergrondinformatie crematorium op begraafplaats Rijnhof (pdf, 3.2 MB)
Beantwoording technische vragen begroting 2017-2020 (10 oktober 2016) (pdf, 407.4 kB)
Erratalijst programmabegroting 2017-2020 (pdf, 395.3 kB)
Toelichting op 4.4.2.1: Rib (16R.00570) Opstellen proces langetermijnstrategie klimaatneutraal 2030 (pdf, 553.2 kB)
Toelichting op 1.5: Rib (16r.00590) stand van zaken organisatieontwikkeling en concept organisatievisie 2020 (pdf, 8.7 MB)
Beantwoording technische vragen begroting 2017-2020 (12 oktober 2016) (pdf, 89.9 kB)
-- Concept besluitenlijst begrotingscommissie 12 oktober 2016 -- (pdf, 81.5 kB)
-- Concept besluitenlijst begrotingscommissie 13 oktober 2016 -- (pdf, 141.3 kB)
4. Beantwoording technische vragen programmabegroting 2018-2021 (pdf, 1.2 MB)