VergaderingVergadering van Begrotingscommissie
Datum: 14-10-2015 20:00 uur


Raadzaal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
15r.00575 rv inzake programmabegroting 2016-2019_merged.pdf (pdf, 1.46 MB)
15r.00567 rv beheer openbare ruimte - Utrechts model.pdf (pdf, 304.2 KB)
15r.00584 rib nota inhoudelijke kaders scholenbouw Kamerik_merged.pdf (pdf, 1.8 MB)
uitkomsten septembercirculaire woerden 2015.pdf (pdf, 56.55 KB)
erratalijst programmabegroting 2016-2019.pdf (pdf, 287.83 KB)
septembercirculaire gemeentefonds 2015.pdf (pdf, 1.68 MB)
beantwoording technische vragen cda en inwonersbelangen definitief.pdf (pdf, 146.31 KB)
beantwoording technishe vragen d66.pdf (pdf, 166.48 KB)
beantwoording technische vragen inwonersbelangen.pdf (pdf, 252.25 KB)
15 10 14 besluitenlijst begrotingscommissie (pdf, 155.16 KB)