Wilma de Mooij

Wilma de Mooij

Foto van Wilma de Mooij
Logo van SP
Fractie: SP Periode: van: 29 maart 2018 tot: Functie: raadslid, fractievoorzitter

Politicus zijn is voor mij een nevenfunctie. Naast werk en gezin ben ik maatschappelijk betrokken. Zo was ik actief als bestuurslid in het basisonderwijs en in landelijke belangenorganisaties, ook was ik actief als vrijwilliger in kinder- en jeugdwerk en in de liefdadigheid.

Ik ben een gedreven mens, mijn hart gaat uit naar het opkomen voor de belangen van inwoners met oog voor de noden van (kwetsbare) mensen. Ik kom op voor gelijkwaardige kansen en eigen vrije keuzes en tegen uitbuiting, rascisme en discriminatie. Dit is wat ik ook terug vind in de visie en missie van de Socialistische Partij. We knokken voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Altijd hard gewerkt, zowel bij de overheid als voor maatschappelijke organisaties en ruim 20 jaar in de gezondheidszorg, welzijn en kinderopvangbranche. Vanaf de werkvloer rolde ik in het management en maakte de stap naar organisatieadviseur. De afgelopen jaren richt ik mij meer op advies over clientenmedezeggenschap, met name in de zorg. 

In 2014 werd ik actief lid van de Utrechtse SP afdeling. Al snel werd ik gevraagd in de rol van voorzitter van de werkgroep in Woerden met als opdracht er een heuze politieke afdeling van de maken. Achtereenvolgens knokte ik samen met een aantal SP leden en inwoners voor het oplossen van verkeersproblemen in Woerden, tegen de exploitatie van het Papekopveld, tegen de fusie van het Hofpoort en voor betere bejegening van de cliënten van Ferm Werk. Hierin zocht ik de samenwerking met onze actieve Provinciale Statenfracties en Tweede Kamerleden. Vele vragen werden er voor Woerden gesteld in de Staten en TK.
We groeiden door naar een zelfstandige Woerdense SP-afdeling, deden mee aan de gemeentelijke verkiezingen en kwamen met 1 zetel in de raad. 

Ik ben vastbesloten om als SP fractie op deze weg door te gaan. Daarnaast blijf ik als voorzitter en kernlid actief in de adeling. Ik wil de SP nog sterker laten wortelen in de samenleving en samen met inwoners voor verbetering knokken op diverse vlakken.

Heeft u een vraag of is er een probleem in uw wijk of heeft u een klacht over de gemeente of een Woerdense instantie?  Stuur dan a.u.b. een mail met uw telefoonnummer. Ik kom graag met u in contact om uw stem kracht bij te kunnen zetten m.b.v. de actieve kernleden en de SP-fractie in de Raad. De 
SP heeft ook een hulpdienst waar onze vrijwilligers klaar staan om met raad en daad te ondersteunen.  
Heeft u een vraag, mail naar woerden@sp.nl 
Doe mee: https://doemee.sp.nl

Laatste tweets

  • Wilma de Mooij tweet:

    Twitter en Facebook on-hold gezet tot de NL-overheid waarborgt dat recht wordt gedaan aan de beoogde sociale compon… twitter.com/i/web/status/1…

    13-04-2019

Meer tweets van Wilma de Mooij