Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Contact informatie

De rekenkamercommissie voert objectieve en onafhankelijke onderzoeken uit met als doel om de gemeentelijke organisatie te verbeteren. Daarmee ondersteunt zij ook de gemeenteraad in haar controlerende rol.

Leden