Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. De werkzaamheden zijn onder te brengen in drie onderdelen: secretariële ondersteuning, procesmatige ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning. De raadsgriffie is te bereiken via telefoonnummer 140348 of raadsgriffie@woerden.nl.

Griffier

drs. Mark Tobeas

mark-tobeas-1

Adjunct-griffier

drs. Liesje Wanders

liesje-wanders-1

Raadscommunicatieadviseur

Sanne van den Hoek

Tevens contactpersoon voor pers 06 - 500 818 33

sanne-van-den-hoek

Raadsadviseur en secretaris Rekenkamercommissie Woerden

Reinhild Freytag

Griffiemedewerker

Sandra Verhoef