Progressief Woerden

Stemgedrag (48 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken
2021
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
1 juni 2021 Motie - Klankbordgroep omwonenden oude Minkemaschool 0 4 0
1 juni 2021 Motie - Denk goed na voordat je eigen grond verkoopt Wellicht kun je er zelf wat mee 0 4 0
1 juni 2021 Motie - Financiele verkenning Stationsgebied 4 0 0
1 juni 2021 Motie - Openhouden Polanertunnel 0 4 0
1 juni 2021 Motie - Dynamisch parkeren, nu en de toekomst 0 4 0
1 juni 2021 Motie - Bouwen in samenhang met de omgeving 4 0 0
1 juni 2021 Motie vreemd - Voorleggen bestemmingsplan Geestdorp 10 aan raad 3 1 0
1 juni 2021 Raadsvoorstel | Stedenbouwkundige visie Stationsgebied 4 0 0
1 juni 2021 Amendement - Sterkere onderhandelingspositie over parkeren 1 3 0
1 juni 2021 Amendement - Ruimtereservering fietstunnel vooralsnog behouden 3 1 0
1 juni 2021 Motie - Winkelplein Snel en Polanen 4 0 0
1 juni 2021 Amendement - Minder hoog, met evenveel woningen 0 4 0
1 juni 2021 D21012638 Raadsvoorstel - Bestemmingsplan Snel en Polanen 4 0 0
1 juni 2021 Motie - Van bezit naar gebruik 4 0 0
1 juni 2021 Motie - Kleinschalige woonvormen voor senioren 4 0 0
1 juni 2021 Amendement - Grootstedelijk bij het station 0 4 0
1 juni 2021 Motie - Beperken geluidsoverlast Staatsliedenkwartier 4 0 0
1 juni 2021 Motie - Aanvullende verkoopvoorwaarden 4 0 0
1 juni 2021 D21012499 Raadsvoorstel - Bestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied) 4 0 0
27 mei 2021 Motie - Parkeerbeleid 3 1 0
27 mei 2021 Motie - Naar parkeerbeleid dat werkt op papier en in praktijk 0 4 0
22 april 2021 Motie vreemd - Opvallende eenvoudige waarschuwingsborden onveilige situaties 0 3 1
22 april 2021 Motie vreemd - aanpak Koren- en Watermolen 3 0 1
22 april 2021 Amendement - Cultuur in Woerden heeft een sterke lokale component 0 3 1
22 april 2021 Amendement - Inclusie Ja! Maar we kunnen wel tegen een stootje 0 3 1
22 april 2021 Raadsvoorstel (D21012912) Cultuurmanifest en ontwikkelthema's 3 0 1
22 april 2021 Raadsvoorstel (D21013946) Subsidieaanvraag voor de werkzaamheden project Oostdam 3 0 1
25 maart 2021 Motie vreemd - proces tijdelijke huisvesting Wilhleminaschool (AANGENOMEN) 4 0 0
25 maart 2021 Motie - Alle cijfers op een rij voor berekening ozb-tarieven (AANGENOMEN) 0 4 0
25 maart 2021 Raadsvoorstel - vaststellen wijziging ozb-tarieven 4 0 0
25 maart 2021 Amendement - Zeg nee tegen verhoging OZB 2021 (VERWORPEN) 0 4 0
25 maart 2021 Amendement - Cheese valley en verduurzaming (AANGENOMEN) 4 0 0
25 maart 2021 Amendement - Cheesevalley beperking participatie (AANGENOMEN) 4 0 0
25 maart 2021 Motie - jaarresultaat betrekken bij budgetoverhevelingen (VERWORPEN) 0 4 0
25 maart 2021 D21008059 Raadsvoorstel - Budgetoverhevelingen 2020 4 0 0
28 januari 2021 Motie - meer laagdrempelige politiezorg in wijken en kernen (VERWORPEN) 0 4 0
28 januari 2021 Motie Intentieverklaring Politie Gemeente Woerden (AANGENOMEN) 4 0 0
28 januari 2021 Raadsvoorstel (20R.01016) Kredietaanvraag Realisatie Politiekantoor 4 0 0
28 januari 2021 Raadsvoorstel (20R.00904) Vaststelling grondexploitaties schuifruimte 4 0 0
28 januari 2021 Raadsvoorstel (20R.00811) Handhaving onderzoekslocaties schuifruimte 4 0 0
28 januari 2021 Motie - Oog voor omgeving (AANGENOMEN) 0 4 0
28 januari 2021 Motie - Integraal ontwikkelplan Putkop Buitenhof (VERWORPEN) 0 4 0
28 januari 2021 Amendement - Vaststellen financieel kader GREX schuifruimte (AANGENOMEN) 4 0 0
18 februari 2021 Motie - haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling (AANGENOMEN) 4 0 0
18 februari 2021 Motie - Liever goedkoper in de garage dan duurder op straat (VERWORPEN) 0 4 0
18 februari 2021 Amendement - Vitale binnenstad ook in avonduren (VERWORPEN) 0 4 0
18 februari 2021 Amendement - Niet meer parkeerregels dan nodig (VERWORPEN) 0 4 0
18 februari 2021 Gewijzigd raadsvoorstel (D21008131) Parkeerbeleid 2021 en verder 4 0 0