Contact en ideeën voor een onderzoek zijn welkom

De rekenkamercommissie onderzoekt het beleid, de uitvoering van dit beleid of kijkt naar de interne bedrijfsvoering van de gemeente Woerden. Vraagt u zich bijvoorbeeld wel eens af hoe zaken nu echt in elkaar zitten? Of ziet u gevolgen van beleid waarvan u zich afvraagt of de gemeente dit echt zo bedoeld kan hebben? Zet deze vraag dan op papier (of mail) en stuur deze aan de rekenkamercommissie. Als u een idee heeft, moet dit wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het onderwerp een grote groep inwoners van Woerden raken, heeft het een groot maatschappelijk of financieel belang en is het de laatste jaren nog niet onderzocht door de rekenkamercommissie.

Ideeëen van burgers en maatschappelijke instellingen zijn van harte welkom. Dus: heeft u een idee voor een onderzoek, wilt u informatie opvragen of zoekt u om een andere reden contact met de Rekenkamercommissie Woerden?

Stuur dan een e-mail met uw idee of verzoek naar: rekenkamer@woerden.nl

Heeft u niet de beschikking over internet of een e-mail adres? Stuur dan uw bericht / verzoek naar:

Rekenkamercommissie Woerden

Mevrouw L. van Beek

Postbus 45

3440 AA  Woerden

Ook is het secretariaat van de rekenkamercommissie telefonisch te bereiken via 06-35112958.