Werkwijze

Met de door haar vastgelegde werkwijze wil de rekenkamercommissie inzicht verschaffen in hoe zij haar werkzaamheden uitvoert. Hierdoor draagt dit document bij aan de transparante sfeer waarbinnen de rekenkamercommissie haar taken wil uitoefenen. De werkwijze van de rekenkamercommissie wordt regelmatig aangepast op basis van de ervaringen in de praktijk. 

In de werkwijze komt aan de orde:

  • Hoe de RKC haar werk doet (huishoudelijk reglement);
  • De manier waarop zij tot een jaarplan met activiteiten komt;
  • De wijze waarop zij een onderzoek aanpakt en uitvoert;
  • De gedragscode van de leden;
  • De taken van de secretaris/onderzoeker;
  • De communicatie.

Een beschrijving van de werkwijze vindt u in de Werkwijze van de Rekenkamercommissie Woerden.