Vorm en samenstelling

Vanuit de Wet dualisering gemeentebestuur 2002 is elke gemeente verplicht om een rekenkamerfunctie in te stellen.

De vorm en samenstelling van de rekenkamercommissie

In de gemeente Woerden is in 2004 gekozen voor het instellen van een rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe, onafhankelijke leden. 'Extern' betekent dat deze leden niet in dienst zijn van de gemeente Woerden. 'Onafhankelijkheid' houdt in dat de leden van de rekenkamercommissieleden geen belang mogen hebben bij de (politieke) belangen van de gemeente Woerden. Om deze onafhankelijkheid te garanderen is er in de Verordening op de Rekenkamercommissie Woerden, in artikel 5, een lijst opgenomen met functies die niet tegelijkertijd met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie mogen worden uitgeoefend. Het lidmaatschap van de rekenkamercommissie is voor de leden dus een nevenfunctie die los staat van hun reguliere werk.

De leden van de rekenkamercommissie

de heer drs. Steven Dijk (voorzitter)

steven-web-klein

de heer drs. Wiebe Blok RO

wiebe-webversie

mevrouw dr. Marie-Louise van Muijen

tekst

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Annemieke Strijers.

De taken van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie:

  • volgt het lokaal openbaar bestuur;
  • kiest onderzoeksonderwerpen, formuleert de vraagstelling en stelt een conceptonderzoeksopzet op;
  • selecteert onderzoekers/onderzoeksbureaus voor het verrichten van het onderzoek;
  • begeleidt de onderzoekers en stuurt ze aan;
  • beoordeelt (concept)onderzoeksrapporten en stelt deze vast;
  • vertaalt de onderzoeksresultaten naar bruikbare aanbevelingen voor de gemeenteraad;
  • presenteert de onderzoeksresultaten en aanbevelingen aan de gemeenteraad.

De voorzitter is verantwoordelijk voor de doelstelling van de rekenkamercommissie, het budget, de samenwerking en de kwaliteit van de commissie, de procedures en de (externe) communicatie van de rekenkamercommissie.