Onderzoeken

De rekenkamercommissie voert verschillende activiteiten uit. Deze zijn gericht op het bevorderen van het doelmatig, doeltreffend en rechtmatig handelen van de gemeente Woerden. De meeste tijd wordt besteed aan het uitvoeren van onderzoeken. De rekenkamercommissie kent vier verschillende soorten onderzoek:

  1. Vooronderzoek (verkenning van een onderwerp);
  2. Onderzoek (uitgebreid beleids- of bedrijfsvoering onderzoek);
  3. Vervolgonderzoek (beoordeelt of de aanbevelingen uit een eerder beleids- of bedrijfsvoering- onderzoek zijn opgevolgd);
  4. Analyse (beperkt onderzoek naar een bepaald onderwerp).

Daarnaast schrijft de rekenkamercommissie met enige regelmaat brieven aan de gemeenteraad over zaken die hen in de Woerdense bedrijfs- of beleidsvoering opvallen. Zo'n brief kan ook het resultaat zijn van een vooronderzoek, een analyse en soms van een vervolgonderzoek. Dit worden rekenkamerbrieven genoemd.

De onderzoeken en vervolgonderzoeken leiden tot het publiceren van onderzoeksrapporten.

Onderzoeksrapporten:

 

Onderzoeken waarnaar onderzoek en vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden:

 

Rekenkamerbrieven: