Jaarplan

De rekenkamercommissie werkt met een jaarplan. Hierin staat welke onderzoeken en activiteiten de rekenkamercommissie gaat verrichten.

De rekenkamercommissie vindt het belangrijk dat zij met haar onderzoeken een bijdrage levert aan onderwerpen die voor de gemeenteraad van Woerden actueel zijn. Om de onderzoeksonderwerpen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de actualiteiten, stelt de rekenkamercommissie eerst vast welke onderzoeken zij wil uitvoeren in de periode januari – juni. In juli actualiseert de rekenkamercommissie het jaarplan en stelt zij vast welke onderzoeken zij in de periode juli – december wil uitvoeren.

Het meest actuele jaarplan is het jaarplan van 2018 (pdf 107 KB).

Oude jaarplannen

Het jaarplan van 2017 (pdf 123 KB), het jaarplan van 2016 (pdf 118 KB) en het onderzoeksplan voor het tweede halfjaar van 2016 (pdf 69 KB) kunt u ook nog rechtstreeks downloaden. Bent u geïnteresseerd in oudere jaarplannen? Stuur dan een e-mail naar de rekenkamercommissie.