Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. De werkzaamheden zijn onder te brengen in drie onderdelen: secretariële ondersteuning, procesmatige ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning. De raadsgriffie is te bereiken via telefoonnummer 140348 of raadsgriffie@woerden.nl.

Griffier

drs. M.J.W. (Mark) Tobeas

tobeas-mark-web-102

Adjunct-griffier

mr. O. (Onno) Vliegenthart

vliegenthart-onno-058-web

Algemeen Secretaris

W. (Wendy) Plukaard

 plukaard-wendy-web-099