Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken.

De werkzaamheden zijn onder te brengen in drie onderdelen: secretariële ondersteuning, procesmatige ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning.

Griffier

tobeas-mark-web-102

Adjunct-griffier

vliegenthart-onno-058-web

Algemeen Secretaris

 plukaard-wendy-web-099