Digitaal vergaderen

De gemeenteraad van Woerden vergadert digitaal. In de AppStore kunt u een daartoe de vergaderapp (gratis)  downloaden. Met de GO. vergaderen van GemeenteOplossingen heeft u snel en overzichtelijk toegang tot alle vergaderingen en achterliggende stukken.

Gebruikershandleidingen ten behoeve van het digitaal vergaderen zijn:

- GO Raadsinformatiesysteem 5.8 (website)
- GO Vergaderapp (Woerden) incl. releasenotes 2.6
- GO Search (zoekmachine)