Contact met de raad

De gemeenteraad wil heldere discussies voeren tijdens de vergaderingen op de Politieke avond of in de raadsvergadering. Goed contact met de inwoners is daarbij belangrijk. Burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen op verschillende manieren contact zoeken met de raad.

Wanneer?
  • Als u de raad wilt laten weten hoe u denkt over het beleid en de plannen van de gemeente.
  • Als u politieke aandacht wilt voor een onderwerp.
  • Als u een idee wilt introduceren voor nieuw beleid.
  • Als u interesse heeft voor lokale politiek.

 Hoe?

  • Schrijf een brief aan de gemeenteraad, Postbus 45, 3440 AA Woerden of stuur een e-mail naar raadsgriffie@woerden.nl. Deze brieven zijn openbaar en worden gepubliceerd bij de ingekomen stukken.
  • Spreek in over een raadsvoorstel als dat voorstel in Het Beeld op de Politieke avond wordt behandeld .
  • Spreek in over een actueel onderwerp bij 'De inwoner aan het woord' in de raadsvergadering.
  • Dien een burgerinitiatief in.