Reglement van Orde

Onderstaande reglement van orde van de raad zijn relevant voor de werkwijze en werkzaamheden van de raad.

Reglement van Orde van de raad van Woerden 2020

In het Handboek raadsleden is praktische informatie opgenomen voor met name raadsleden en fractieassistenten over de werkwijze en werkprocessen. Ook is er een handige 'placemat' gemaakt waarin de instrumenten van de raad schematisch staan weergegeven. De placemat is bedoeld als leidraad voor het handelen van raadsleden en fractieassistenten en kan gebruikt worden als ondersteuning om de politieke strategie van het individu of fractie vorm te geven.