Marguerite Boersma-Witsenburg

Marguerite Boersma-Witsenburg

  • NVLF beleidsmedewerker sociaal economische belangen (bezoldigd)
  • Lid bestuur Fvov (onbezoldigd)
  • Lid algemene vergadering FBZ (onbezoldigd)
  • Voorzitter tuinvereniging 'In de Knollentuin' (onbezoldigd)
  • Vakbondsadviseur GO namens CMHF (onbezoldigd)