Iris Stins

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Iris Stins

irisstins@raadwoerden.nl

Algemeen

Iris is sinds 2020 bewoonster in het centrum van Woerden. Ze werkt als contractmanager in de grond-, weg- en waterbouw. Naast haar werk studeert Iris Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit en is ze actief in de universitaire medezeggenschap.

Nevenfuncties

  • Hollandia Services, contractmanager (bezoldigd)
  • Open Universiteit, studenten-assistent (bezoldigd)
  • Open Universiteit, lid studentraad & voorzitter Gezamenlijke Vergadering (OR&SR) (bezoldigd)
  • Open Universiteit, lid opleidingscommissie Rechtswetenschappen (bezoldigd)
  • SPNG, lid verantwoordingsorgaan (bezoldigd)
  • ViS Detachering, contract adviseur (bezoldigd)
  • LOVUM, vicevoorzitter (onbezoldigd)
  • Prego Zeilzwerven, schipper (bezoldigd)
  • Lid JCI Groene Hart (onbezoldigd)

Functie historie

2024

  • 25 nov. 2021 - 30 jun. 2024 commissielid / fractieassistent, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens