Inspreken: De inwoner aan het woord

Inspreken over een geagendeerd onderwerp bij Het Beeld in de Politieke avond

U heeft de mogelijkheid om in de beeldvormende fase van de behandeling van een geagendeerd onderwerp in te spreken. Maximaal vijf minuten krijgt u de gelegenheid om uw visie, bezwaren, complimenten of mening over het onderwerp of voorstel te delen met de raad. U kunt zich vóór 12.00 uur op de dag van de Politieke avond aanmelden bij de griffie (raadsgriffie@woerden.nl) om in te spreken.

Inspreken bij De inwoner aan het woord in de Politieke avond of in de raadsvergadering

Indien u de raad wilt informeren over een actueel onderwerp, een initiatief of een belangwekkend onderwerp voor de raad kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffie. De griffie zal met u overleggen op welke vergaderavond u de raad kunt toespreken aan het begin van de Politieke avond of de raadsvergadering. Net als bij het inspreken over een geagendeerd onderwerp krijgt u 5 minuten de tijd voor het inspreken. Indien u dat wenst kunt u documenten of uw inspreektekst delen na afloop van het inspreken delen met de raad via de griffier.