Florian van Hout

Stemgedrag (48 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken
2021
Datum Onderwerp Stem Uitslag
1 juni 2021 Motie vreemd - Voorleggen bestemmingsplan Geestdorp 10 aan raad
1 juni 2021 Motie - Bouwen in samenhang met de omgeving
1 juni 2021 Motie - Klankbordgroep omwonenden oude Minkemaschool
1 juni 2021 Motie - Dynamisch parkeren, nu en de toekomst
1 juni 2021 Motie - Openhouden Polanertunnel
1 juni 2021 Motie - Financiele verkenning Stationsgebied
1 juni 2021 Raadsvoorstel | Stedenbouwkundige visie Stationsgebied
1 juni 2021 Amendement - Sterkere onderhandelingspositie over parkeren
1 juni 2021 Amendement - Ruimtereservering fietstunnel vooralsnog behouden
1 juni 2021 Motie - Winkelplein Snel en Polanen
1 juni 2021 D21012638 Raadsvoorstel - Bestemmingsplan Snel en Polanen
1 juni 2021 Amendement - Minder hoog, met evenveel woningen
1 juni 2021 Motie - Denk goed na voordat je eigen grond verkoopt Wellicht kun je er zelf wat mee
1 juni 2021 Motie - Van bezit naar gebruik
1 juni 2021 Motie - Kleinschalige woonvormen voor senioren
1 juni 2021 Motie - Beperken geluidsoverlast Staatsliedenkwartier
1 juni 2021 Motie - Aanvullende verkoopvoorwaarden
1 juni 2021 D21012499 Raadsvoorstel - Bestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied)
1 juni 2021 Amendement - Grootstedelijk bij het station
27 mei 2021 Motie - Parkeerbeleid
27 mei 2021 Motie - Naar parkeerbeleid dat werkt op papier en in praktijk
22 april 2021 Motie vreemd - Opvallende eenvoudige waarschuwingsborden onveilige situaties
22 april 2021 Motie vreemd - aanpak Koren- en Watermolen
22 april 2021 Raadsvoorstel (D21012912) Cultuurmanifest en ontwikkelthema's
22 april 2021 Amendement - Inclusie Ja! Maar we kunnen wel tegen een stootje
22 april 2021 Amendement - Cultuur in Woerden heeft een sterke lokale component
22 april 2021 Raadsvoorstel (D21013946) Subsidieaanvraag voor de werkzaamheden project Oostdam
25 maart 2021 Motie vreemd - proces tijdelijke huisvesting Wilhleminaschool (AANGENOMEN)
25 maart 2021 Motie - Alle cijfers op een rij voor berekening ozb-tarieven (AANGENOMEN)
25 maart 2021 Raadsvoorstel - vaststellen wijziging ozb-tarieven
25 maart 2021 Amendement - Zeg nee tegen verhoging OZB 2021 (VERWORPEN)
25 maart 2021 Amendement - Cheese valley en verduurzaming (AANGENOMEN)
25 maart 2021 Amendement - Cheesevalley beperking participatie (AANGENOMEN)
25 maart 2021 Motie - jaarresultaat betrekken bij budgetoverhevelingen (VERWORPEN)
25 maart 2021 D21008059 Raadsvoorstel - Budgetoverhevelingen 2020
28 januari 2021 Motie - meer laagdrempelige politiezorg in wijken en kernen (VERWORPEN)
28 januari 2021 Motie Intentieverklaring Politie Gemeente Woerden (AANGENOMEN)
28 januari 2021 Raadsvoorstel (20R.01016) Kredietaanvraag Realisatie Politiekantoor
28 januari 2021 Raadsvoorstel (20R.00904) Vaststelling grondexploitaties schuifruimte
28 januari 2021 Raadsvoorstel (20R.00811) Handhaving onderzoekslocaties schuifruimte
28 januari 2021 Motie - Oog voor omgeving (AANGENOMEN)
28 januari 2021 Motie - Integraal ontwikkelplan Putkop Buitenhof (VERWORPEN)
28 januari 2021 Amendement - Vaststellen financieel kader GREX schuifruimte (AANGENOMEN)
18 februari 2021 Motie - haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling (AANGENOMEN)
18 februari 2021 Motie - Liever goedkoper in de garage dan duurder op straat (VERWORPEN)
18 februari 2021 Amendement - Vitale binnenstad ook in avonduren (VERWORPEN)
18 februari 2021 Amendement - Niet meer parkeerregels dan nodig (VERWORPEN)
18 februari 2021 Gewijzigd raadsvoorstel (D21008131) Parkeerbeleid 2021 en verder
37 11 0