drs. Wilma de Mooij

drs. Wilma de Mooij

Foto van drs. Wilma de Mooij

Contact informatie

E-mailadres:
info@wilmademooij.nl
Logo van Wilma de Mooij
Fractie: Wilma de Mooij Periode: van: 29 maart 2018 tot: Functie: raadslid

Politicus zijn is voor mij een nevenfunctie. Naast werk en gezin ben ik maatschappelijk betrokken. Zo was ik actief als bestuurslid in het basisonderwijs en in landelijke belangenorganisaties, ook was ik actief als vrijwilliger in kinder- en jeugdwerk en in de liefdadigheid.

Ik ben een gedreven mens, mijn hart gaat uit naar het opkomen voor de belangen van inwoners met oog voor de noden van (kwetsbare) mensen. Ik kom op voor gelijkwaardige kansen en eigen vrije keuzes en tegen uitbuiting, uitsluiting, rascisme en discriminatie. 

Altijd hard gewerkt, zowel bij de overheid als voor maatschappelijke organisaties en ruim 20 jaar in de gezondheidszorg, welzijn en kinderopvangbranche. Vanaf de werkvloer rolde ik in het management en maakte de stap naar organisatieadviseur. De afgelopen jaren richt ik mij meer op advies over clientenmedezeggenschap, met name in de zorg. 

NB. Raadslid De Mooij heeft op 3 juni 2020 aangegeven niet langer de SP te vertegenwoordigen, zij heeft zich aangesloten bij de Partij voor de Toekomst. Conform ons reglement van orde zal zij met ingang van de raadsvergadering van 16 juli 2020 namens deze fractie in de raad plaatsnemen.