drs. Wilma de Mooij CMC

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: drs. Wilma de Mooij CMC

Algemeen

Vanaf 2014 politiek actief, vanaf 2018 gemeenteraadslid in Woerden. Zat 1,5 jaar in de raad voor de SP.  Toen de SP-afdeling langzaam uiteen viel en in-actief werd, stapte zij uit de SP. De fractie gaf zij werknaam WeDo politiek (Woerdense Eigentijds Democratische Onafhankelijke politiek (geen pollitieke partij). Onder die naam voerde zij voorts het verkiezingsprogramma uit waarop zij in de raad verkozen was. 

Na 4 jaar uitstekende samenwerking met raadslid Bakker van Woerden&Democratie sloot Wilma zich bij zijn fractie aan. Wilma is in 2022 voor Woerden&Democratie verkiesbaar (zij staat op nr. 3 op de lijst).  

belangrijkste drijfveer voor Wilma de Mooij in de politiek is versterking en verbetering van de democratie en constructieve participatie. Haar visie daarin is de best leefbare wereld creëren burgers samen, dat is een samenleving waarin verschillen worden overbrugt en waarin samen wordt gewerkt aan een goed leefbare gezonde aarde, een positief heden en toekomst dat ieder volop kansen biedt. Een geruststellend(er) toekomstperspectief. Zij zet zich politiek in tegen onrecht, tegen armoede en voor rechtvaardigheid, en voor een samenleving waar de menselijke maat telt.Wilma maakt zich sterk voor gelijkwaardige kansen en voor eigen vrije keuzes en spreekt zich uit tegen uitbuiting, uitsluiting, rascisme en discriminatie. Is zij ook een gedreven mens, haar hart gaat uit naar het opkomen voor de belangen van inwoners met oog voor de noden van de meest kwetsbare mensen. 

Heeft werkervaring bij overheid, onderwijs en sociaal cultureel werk, en ruim 20 jaar in de gezondheidszorg, welzijn en kinderopvang branche.
Vanaf de werkvloer rolde zij in het management van zorg-en welzijnsinstellingen en maakte vervolgens de stap naar organisatieadviseur, met name advies en beleidsontwikkeling inzake cliënten medezeggenschap.
Wilma is geen hokjesmens, zij is niet uitgesproken links noch rechts, maatschappelijke problemen oplossen gaat naar haar mening kwa inhoud dieper dan polariseren in links-rechts politiek. Zij wil bouwen aan een samenleving waar mensen er samen wat moois van maken. 

 

Nevenfuncties

 

  • Beleidsadviseur, coach WMCZ Boogh
  • Lid vertrouwenscommissie gemeente Woerden
  • Lid auditcommissie gemeente Woerden
  • Lid stuurgroep begroting gemeente Woerden
  • Lid werkgroep Energietransitie 

Functie historie

2022

  • 23 dec. 2021 - 29 mrt. 2022 raadslid, Woerden&Democratie

2021

  • 21 apr. 2021 - 22 dec. 2021 raadslid, fractievoorzitter, WeDo politiek
  • 26 okt. 2020 - 21 apr. 2021 raadslid, WeDo / LHK

2020

  • 04 jun. 2020 - 25 okt. 2020 raadslid, Partij voor de Toekomst
  • 29 mrt. 2018 - 04 jun. 2020 raadslid, SP
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens