Afwegingskader energie

Geef uw mening over het Afwegingskader grootschalige duurzame energie

Hoe wekken we straks duurzaam energie op? Mag dat met windturbines en zonnevelden? Onder welke voorwaarden? Dat wil de gemeente vastleggen in een Afwegingskader grootschalige duurzame energie. Het college heeft een raadsvoorstel voor het kader aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin staat een advies van het college over mogelijke scenario's. Het uiteindelijke besluit is straks aan de gemeenteraad. De raad kan het advies overnemen, maar kan het ook veranderen of afwijzen. Voordat het zover is, horen de raadsleden graag hoe ú er over denkt. 

Wat staat er in het voorstel?

Hier vindt u het raadsvoorstel met het advies van het college. Een publiekssamenvatting stond op 9 juni in de Woerdense Courant, deze is hier online terug te lezen (pagina 9). Ook vindt u meer informatie op www.woerden.nl/duurzameopwek. Er zijn visualisaties beschikbaar van hoe zonnevelden en windturbines in het landschap er uit zouden kunnen zien. 

Op woensdag 9 juni was er een online informatieavond. Tijdens die avond werd het voorstel toegelicht en konden raadsleden en inwoners verduidelijkende vragen stellen. U kunt deze avond hier terugkijken. En in dit document leest u de antwoorden op de vragen van inwoners. 

Hoe kan ik de raad mijn mening meegeven?

U kunt nog op verschillende manieren uw mening meegeven aan de raad. Hier vindt u een overzicht van de mogelijkheden:

1. Stuur een brief
U kunt de raad een brief sturen via raadsleden@woerden.nl. Daarmee komt uw bericht bij alle raadsleden terecht. De griffie plaatst uw brief geanonimiseerd op deze website bij de ingekomen brieven. (Wilt u dat niet? Geef het gerust aan.)

2. Stuur een videoboodschap
U kunt ook een videoboodschap sturen aan de raad. Neem in dat geval contact op met raadsgriffie@woerden.nl. De griffie kan zorgen dat uw video gedeeld wordt met de hele raad.

3. Neem rechtstreeks contact op met een raadslid of fractie

Wilt u rechtstreeks contact opnemen met een raadslid of fractie? Hier vindt u een overzicht van alle fracties en raadsleden met contactgegevens. 

Alle data op een rij

9 juni | Online informatieavond - Deze kunt u hier terugkijken
15 juni | Online raadsspreekuur (inschrijving gesloten)
16 juni | Raadsspreekuur bij H2O Harmelen (inschrijving gesloten)
30 juni | Inspraakavond genodigden - Deze kunt u hier terugkijken
1 juli |  Open inspraakavond voor inwoners en organisaties - Deze kunt u hier terugkijken
8 juli | Politieke avond
15 juli | Raadsvergadering