Anno Visser

Stemgedrag (27 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken
2021
Datum Onderwerp Stem Uitslag
22 april 2021 Motie vreemd - Opvallende eenvoudige waarschuwingsborden onveilige situaties
22 april 2021 Motie vreemd - aanpak Koren- en Watermolen
22 april 2021 Raadsvoorstel (D21012912) Cultuurmanifest en ontwikkelthema's
22 april 2021 Amendement - Inclusie Ja! Maar we kunnen wel tegen een stootje
22 april 2021 Amendement - Cultuur in Woerden heeft een sterke lokale component
22 april 2021 Raadsvoorstel (D21013946) Subsidieaanvraag voor de werkzaamheden project Oostdam
25 maart 2021 Motie vreemd - proces tijdelijke huisvesting Wilhleminaschool (AANGENOMEN)
25 maart 2021 Motie - Alle cijfers op een rij voor berekening ozb-tarieven (AANGENOMEN)
25 maart 2021 Raadsvoorstel - vaststellen wijziging ozb-tarieven
25 maart 2021 Amendement - Zeg nee tegen verhoging OZB 2021 (VERWORPEN)
25 maart 2021 Amendement - Cheese valley en verduurzaming (AANGENOMEN)
25 maart 2021 Amendement - Cheesevalley beperking participatie (AANGENOMEN)
25 maart 2021 Motie - jaarresultaat betrekken bij budgetoverhevelingen (VERWORPEN)
25 maart 2021 D21008059 Raadsvoorstel - Budgetoverhevelingen 2020
28 januari 2021 Motie - meer laagdrempelige politiezorg in wijken en kernen (VERWORPEN)
28 januari 2021 Motie Intentieverklaring Politie Gemeente Woerden (AANGENOMEN)
28 januari 2021 Raadsvoorstel (20R.01016) Kredietaanvraag Realisatie Politiekantoor
28 januari 2021 Raadsvoorstel (20R.00904) Vaststelling grondexploitaties schuifruimte
28 januari 2021 Raadsvoorstel (20R.00811) Handhaving onderzoekslocaties schuifruimte
28 januari 2021 Motie - Oog voor omgeving (AANGENOMEN)
28 januari 2021 Motie - Integraal ontwikkelplan Putkop Buitenhof (VERWORPEN)
28 januari 2021 Amendement - Vaststellen financieel kader GREX schuifruimte (AANGENOMEN)
18 februari 2021 Motie - haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling (AANGENOMEN)
18 februari 2021 Motie - Liever goedkoper in de garage dan duurder op straat (VERWORPEN)
18 februari 2021 Amendement - Vitale binnenstad ook in avonduren (VERWORPEN)
18 februari 2021 Amendement - Niet meer parkeerregels dan nodig (VERWORPEN)
18 februari 2021 Gewijzigd raadsvoorstel (D21008131) Parkeerbeleid 2021 en verder
13 14 0