Contact met de raad en inspreken

De gemeenteraad wil heldere discussies voeren tijdens de vergaderingen op de Politieke avond of in de raadsvergadering. Goed contact met de inwoners is daarbij belangrijk. Burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen op verschillende manieren contact zoeken met de raad.

Wanneer?
  • Als u de raad wilt laten weten hoe u denkt over het beleid en de plannen van de gemeente.
  • Als u politieke aandacht wilt voor een onderwerp.
  • Als u een idee wilt introduceren voor nieuw beleid.
  • Als u interesse heeft voor lokale politiek.

 Hoe?

  • Schrijf een brief aan de gemeenteraad, Postbus 45, 3440 AA Woerden of stuur een e-mail naar alle raadsleden via raadsleden@woerden.nl. Deze brieven zijn openbaar en worden gepubliceerd bij de ingekomen stukken.
  • Spreek in over een raadsvoorstel als dat voorstel in Het Beeld op de Politieke avond wordt behandeld.
  • Spreek in over een actueel onderwerp bij 'De inwoner aan het woord' in de raadsvergadering.
  • Dien een burgerinitiatief in.

Inspreken over een geagendeerd onderwerp bij Het Beeld in de Politieke avond

U heeft de mogelijkheid om in de beeldvormende fase van de behandeling van een geagendeerd onderwerp in te spreken. Maximaal vijf minuten krijgt u de gelegenheid om uw visie, bezwaren, complimenten of mening over het onderwerp of voorstel te delen met de raad. U kunt zich vóór 12.00 uur op de dag van de Politieke avond aanmelden bij de griffie (raadsgriffie@woerden.nl) om in te spreken.

Inspreken bij De inwoner aan het woord in de Politieke avond of in de raadsvergadering

Indien u de raad wilt informeren over een actueel onderwerp, een initiatief of een belangwekkend onderwerp voor de raad kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffie. De griffie zal met u overleggen op welke vergaderavond u de raad kunt toespreken aan het begin van de Politieke avond of de raadsvergadering. Net als bij het inspreken over een geagendeerd onderwerp krijgt u 5 minuten de tijd voor het inspreken. Indien u dat wenst kunt u documenten of uw inspreektekst delen na afloop van het inspreken delen met de raad via de griffier.